2% pomôžu aj nám

 

Zákon o dani z príjmov umožňuje už viac rokov darovať neziskovým organizáciám časť zaplatenej dane z príjmov a tak im pomáhať pri napĺňaní ich poslania. O Vašu podporu sa uchádzajú aj Detské rybárske krúžky pri ZŠ v Piešťanoch, Vrbovom a vo Veľkých Kostoľanoch. Všade sú združené deti so záujmom o pretekársku prívlač! Podiel, ktorý sa nám rozhodnete venovať, nie je sumou "navyše", ale časťou Vašej už zaplatenej dane. Takto získané finančné prostriedky budú použité na organizovanie športových rybárskych súťaží, nákup upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov spojených s ich organizovaním a športovú činnosť detí s rybárskeho krúžku .

Potrebné údaje nájdete po kliknutí:  MO SRZ VRBOVÉ, ZŠ VEĽKÉ KOSTOĽANY

Kópie vyhlásení daňovníkov môžete zaslať mailom na adresy uvedené v kontaktoch.

ĎAKUJEME!!!


Kontakt

Jaroslav Heler, Dávid Strečanský

heler@topvideo.sk
david@topvideo.sk


J. Heler 0905640287, 0333992101